Regulamin

Informacje ogólne


Kontakt z portalem - info@wordica.net

Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie się przez użytkownika do przestrzegania jego postanowień.

Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników również tych, którzy korzystają z bloga wordica.net poza terytorium Polski.

W przypadku umieszczania pornografii/mocnej erotyki na portalu, przyjmujesz do wiadomości, że portal wordica.net powiadomi odpowiednie organy o zmuszaniu do oglądania pornografii zgodnie z Art.202 1 KK za pośrednictwem portalu Facebook.


Korzystając z Serwisu użytkownicy zobowiązują się ponadto do:


  • nie dostarczać treści bezprawnych, w szczególności treści pornograficznych lub erotycznych z udziałem osób małoletnich lub skierowanych do osób małoletnich, treści związanych z nakłanianiem do nierządu oraz treści tworzonych z naruszeniem praw zwierząt w świetle odrębnych przepisów.

  • nie dostarczać treści naruszających dobra osobiste osób trzecich;

  • nie dostarczać treści o charakterze reklamowym, marketingowym;

  • nie umieszczać na portalu danych takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, adres email, numer telefonu, numer komunikatora, odnośnik do innych stron zawierających jakiekolwiek dane osoby

  • nie zachowywania się wulgarnie w stosunku do któregokolwiek użytkownika portalu

  • nie zniesławiać portalu, wypowiadać się negatywnie, zniechęcając innych użytkowników do korzystania z portalu


Na mocy niniejszego regulaminu ponosisz wyłączną odpowiedzialność za publikowane i przesyłane w komentarzach treści.


Umieszczając jakiekolwiek dane bądź materiały w komentarzach, zaświadczasz na podstawie niniejszych zasad korzystania z serwisu wordica.net że posiadasz wyłączne prawa autorskie, aktualną licencje do korzystania, prawo do ich dystrybucji, bądź pisemną zgodę właściciela jakiegokolwiek zastrzeżonego prawa autorskiego materiału, znaków towarowych, prawnie chronionej informacji do dysponowania nimi.


Zabronione jest wystawianie, rozprowadzanie, jakiegokolwiek zastrzeżonego prawa autorskiego, materiałów, znaków towarowych, albo innej chronionej prawnie informacji bez pisemnej właściciela takich własnościowych praw.

Niedopuszczalne jest na mocy niniejszego regulaminu, jakiekolwiek nękanie innych członków wypowiadających się w komentarzach serwisu/kierowanie gróźb, bądź inne zabronione prawem działania

Na podstawie niniejszego regulaminu przyjmujesz do wiadomości, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność karna i cywilną za podejmowane przez siebie działania

W przypadku dokonania zmian w regulaminie, portal poinformuje o tym niezwłocznie zarejestrowanych użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu, lub rozesłanie informacji o zmianach w formie wiadomości e-mail. Zabronione jest kopiowanie jakichkolwiek elementów portalu bez zgody właściciela.


Wszystkie teksty i artykuły stanowią wyłączną własność portalu wordica.net, zdjęcia oraz obrazy/grafiki, podlegają licencjom firmy trzecich.