Majkel 5 miesięcy temu
Majkel Verified #finanse

Jakie znaczenie dla gospodarki ma idea redystrybucji?

Podstawowym zadaniem każdej gospodarki jest produkcja określonych dóbr potrzebnych do przetrwania danego społeczeństwa. Wszystkie kraje muszą nie tylko decydować o tym, jak zasoby produkcyjne będą wykorzystywane (alokacja zasobów), ale muszą także zdecydować, w jaki sposób wyprodukowane dobra zostaną podzielone między ludzi w społeczeństwie. Problem ten określa się jako kwestię redystrybucji.


W gospodarce opierającej swoje funkcjonowanie na idei wolnej przedsiębiorczości, tak jak ma to miejsce w kapitalizmie, udział wyprodukowanych dóbr, które jednostka otrzymuje, zależy od ilości pieniędzy, jaką osoba przeznaczyć na nabycie danego dobra i usługi. Ludzie uzyskują dochody poprzez sprzedawanie swojej zdolności do pracy. Kwota, jaką dana osoba otrzymuje w postaci pensji zależy od wielu czynników, w tym cech i umiejętności osobistych. Dochody te mogą następnie przeznaczyć na wyznaczone przez siebie cele. Nierzadko jest jednak tak, że złe położenie finansowe osoby wynika nie z jej cech, ale nieszczęśliwych zbiegów okoliczności i niekorzystnej sytuacji życiowej, z której trudno bez pomocy się wydostać. Zwolennicy redystrybucji zwracają uwagę na kwestię tego, na ile zarobki danej osoby są sprawiedliwe. W centrum zainteresowania stoją tutaj nierówności dochodowe.


Chociaż globalna nierówność dochodów istnieje od tysięcy lat, jej kształt nieustannie się zmienia. W ostatnich latach obserwujemy gwałtowny wzrost nierówności, który pogłębia przepaść między bogatymi i biednymi. Nierówność rośnie u ponad 70 procent światowej populacji, zwiększając ryzyko podziałów i hamując rozwój gospodarczy i społeczny.

Duże nierówności w jakości dochodów mogą być szczególnie szkodliwe, tworząc w efekcie ekonomiczny system kastowy, który hamuje mobilność społeczną i podcina równość szans.


Programy redystrybucji próbują z tym stanem rzeczy walczyć. Dążą one do wyrównania dystrybucji bogactwa lub dochodów w społeczeństwie poprzez bezpośredni lub pośredni transfer dochodów od bogatych do biednych. Dużą rolę w dążeniu do minimalizacji nierówności odgrywa także system podatkowy. Podatki i świadczenia mają wpływ na bardziej równomierny podział dochodów między gospodarstwa domowe. Dlatego wiele opcji politycznych, którym zależy na sprawiedliwości społecznej, opowiada się za progresywnym systemem podatkowym. Równy podział światowego bogactwa z pewnością dałby wielu ludziom bardzo potrzebne wsparcie w wychodzeniu z ubóstwa.


Wielu ekonomistów twierdzi, że nierówności majątkowe i dochodowe są przyczyną kryzysów gospodarczych. Idea redystrybucji może okazać się kluczowa w walce z pewnymi wyzwaniami współczesności. Programy te muszą być jednak wprowadzane w sposób przemyślany. Redystrybucja dochodów zmniejszy ubóstwo poprzez zmniejszenie nierówności, jeśli zostanie wykonana prawidłowo.

Jak dobrać myszkę do grania? Porady i propozycje

Majkel
4 miesiące temu

Czy Smart TV przejmie rynek gier?

Majkel
5 miesięcy temu

Czy warto opłacać dziecku korepetycje?

Majkel
4 miesiące temu

Kilka porad o pierwszych randkach

Majkel
5 miesięcy temu

Odrobina ulubionego sportu

Majkel
5 miesięcy temu